lightbulb-o

ProductiCorp

Home   |   Blog   |   About

Company Services.
Vi erbjuder goda lösningar till företag i norden


This is a byline underneath the button.

Meet the Benefits Section

With the subheading text added here.

image

Administrativt

Vi hjälper ditt företag med administativa uppgivet så som bokföring, arkivering och mycket mycket mer. Kontakta oss och fyll ut offertförfrågan för att läsa mer om denna tjänsten

dribbble

Personal

Vi begäran kan vi hjälpa er att hitta kvalificerade kanditater till just din firma. Berätta om din drömkanditat så kommer vi att hitta dem! Fyll ut offertförfrågan för att få veta mer om detta.

heart-o

Kundservice

Vi har lång erfarenhet med kundservice. Behöver du extra hjälp? Då kan våra erfarna, kvalificerade medarbetare hjälpa dig att uppnå ditt mål.


Rörmokare bloggen

Vi är en av skribenterna till en av nordens största rörmokarbloggar. Läs vårat senaste inlägg här

1


Framtidens företagstjänster är här

vi erbjuder ett brett spekter av tjänster. Läs i våran lista vilka tjänster vi erbjuder och om du hittar något du gillar så är du varmt välkommen att kontakta oss för att prata lite närmare om detta.

2


Vad arbetar vi med?

Vi åtar oss i princip alla typer av om- och tillbyggnader. Från mindre uppdrag som till exempel förberedelseentreprenader, till större uppdrag där vi tar totalansvar. Vi har ett nära samarbete med ett antal A-leverantörer. Tillsammans med dem har vi har utvecklat gemensamma rutiner under lång tid. På så sätt kan vi säkra att tider hålls och att kvaliteten blir den rätta.

3


vad kan vi hjälpa dig med?

Vi deltar gärna i tidiga skeden där vi tar aktivt ansvar och hjälper till med att utveckla projekten. Här nedan kan du läsa mer om ett urval av om- och tillbyggnadsentreprenader som vi har utfört tidigare. Men minst lika viktigt som vad vi redan gjort, är självklart vad vi kan göra för dig i framtiden. 

Kort historia om oss

Company Services startade redan 1987. Sedan dess har vi år för år utvecklat verksamheten. Både vad gäller storlek och kunskap. Vi omfattar idag tre områden: Om- och tillbyggnader, Våtrum och Byggservice samt Nyproduktion. Tack vare vår höga byggadministrativa kompetens, åtar vi oss både general- och totalentreprenader. Men oavsett uppdragets karaktär, kan du alltid vara säker på att vi levererar rätt kvalitet i rätt tid. Något som framförallt kommer sig av stabiliteten i bolaget samt från engagemanget och erfarenheten hos våra medarbetare. Välkommen till Company Services.

This is the Call to Action Box

Vi är i grunden ett ROT-företag. Men tack vare våra erfarenheter från många och olika typer av om- och tillbyggnadsprojekt, är vi även specialiserade inom Våtrum och Byggservice. Dessutom bedriver vi nyproduktion genom bolaget Company Services. På det hela taget kan vi därför åta oss de flesta typer av entreprenader. Förhoppningsvis får vi förtroendet att genomföra även din idé. 

Insert Guarantee Box

This is the Final Subheading on the Page

För våtrumsentreprenader har vi utvecklat en speciell metodik som är effektiv och sparar tid. Metodiken är utvecklad i samarbete med Stockholmshem och innebär i korthet att hyresgästen inte behöver evakueras under den tid renoveringen av våtrummet pågår. För Stockholmshems räkning har vi på så sätt genomfört mellan 250 och 300 våtrumsrenoveringar per år. Under de senaste 15 åren. Det har bidragit till erfarenheter som i sin tur inneburit fler uppdrag för andra kunder. Till exempel, så har vi ingått ett ramavtal tillsammans med Familjebostäder i syfte att utföra stambyten i deras 40- och 50-tals bestånd samt ett antal bostadsrättsföreningar. För den sistnämnda kundgruppen har vi dessutom använt metoden vid stambyten. 

Grunden för vår byggservice är våra egna servicebussar och servicebilar. Med hjälp av dem finns våra kunniga hantverkare snabbt på plats för att åtgärda akuta problem. Tjänsten används bland annat av just Stockholmshem eftersom den lämpar sig bra i redan välorganiserade samarbeten. Men självklart pratar vi gärna mer om vilken glädje du kan ha av vår byggservice. 

Nyproduktion är ett verksamhetsområde som bedrivs genom Byggrätt AB. Ett bolag som ägs till lika delar av BOL Entreprenad, Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) och Hökerum Bygg AB. Via Byggrätt AB producerar vi främst bostadsrättslägenheter i Stockholm Göteborg och Malmö med omnejd. För närvarande pågår ett projekt i Uppsala där vi uppför 105 studentlägenheter i bostadsrättsform.

Vid sidan av de entreprenader vi själva initierar via bolaget, kan du som exempelvis är tomtägare ha stor glädje av Byggrätt AB tack vare delägarnas samlade kunskap. Och inte minst bidrar också verksamheten till erfarenheter som är värdefulla för dig som beställer om- och tillbyggnader eller våtrumsentreprenader direkt av BOL Entreprenad. 


Copyright 2017, Company Name

Disclaimer  |  Privacy